povinná výbava malých plavidel

Povinná výstroj 

Lodě s výtlakem nejvýše 500 kg

• Nádoba pro vylévání vody nebo ruční pumpa (není povinná pro vodní skútr nebo plavidlo s vodotěsně uzavřeným plovákem)

• Vyvazovací lano nebo řetěz delší než 5 m

• Pádlo (není povinné pro vodní skútr a veslici)

• Záchranné vesty podle aktuálního počtu osob na lodi (na vodním skútru můžete mít pouze „plovací pomůcku“ s minimálním vztlakem 50 N)

Lodě s výtlakem nad 500 kg do 6 metrů délky

• Vyvazovací lano s délkou minimálně 15 m 

• Tyč s háčkem

• Dvě pádla nebo vesla

• Nádoba pro vylévání vody nebo ruční pumpa a vědro s lanem (pokud není loď vybavena drenážní soustavou)

• Trubka nebo zvon (pouze je-li loď širší než 1,2 m a není vybavena mechanickým zařízením pro dávání zvukových signálů)

• Návěstní svítilna

• Záchranné vesty podle aktuálního počtu osob na lodi, lodě pro komerční účely dle max. počtu osob ( kat. D-50N, kat. C-100N).

• Hasicí přístroj 2 kg (pokud je výkon motoru do 7,5 kW bez zabudované nádrže, stačí 1 kg, nebo hasicí sprej + hasicí rouška – pokud je na plavidle zařízení s otevřeným ohněm)

• Lékárnička s vybavením odpovídajícím minimálně autolékárničce pro osobní automobily a instrukcemi k záchraně nebo oživování osob na plavidle

Lodě s výtlakem nad 500 kg s délkou 6 až 20 metrů

• Vyvazovací a kotevní lano s délkou minimálně 15 m + další lano s minimální délkou 10 m 

• Tyč s háčkem

• Nádoba pro vylévání vody nebo ruční pumpa a vědro s lanem (pokud není loď vybavena drenážní soustavou s nejméně jedním čerpadlem)

• Minimálně dva fendry

• Příslušenství ke strojnímu zařízení a nářadí (má-li loď strojní pohon)

• Vybavení pro opravu takeláže a plachet (pouze plachetnice)

• Ruční čerpadlo (je-li plachetnice delší než 12 m)

• Zařízení pro podávání zvukových signálů (trubka nebo zvon)

• Návěstní svítilna

• Vyhledávací svítilna odolná proti stříkající vodě

• Černý kužel (plachetnice s pomocným motorem)

• Nejméně jeden záchranný kruh  nebo záchranná podkova s úchopným lanem po obvodu (neplatí pro plavidlo poháněné lidskou silou bez pohonu) se samozápalným světlem (pouze pro lodě kategorie C – pobřežní plavba)

• Plovoucí lano k záchrannému kruhu pro kategorii D – vnitrozemská plavba 16 metrů, pro C 30 metrů

• Minimálně dva záchranné kruhy nebo záchranné podkovy (je-li plavidlo delší než 12 metrů) 

• Záchranné vesty podle aktuálního počtu osob na lodi, lodě pro komerční účely dle max. počtu osob ( kat. D-50N, kat. C-100N).

• Kotva (u lodí s výtlakem vyšším než 1 000 kg). Hmotnost hlavní kotvy je 2,5násobek délky lodě, v případě kotvy admiralitního typu. V případě kotvy o zvýšené přídržné síle (CQR, Danforth, Britany atd.) je třeba vycházet z údajů výrobce kotvy nebo plavidla. Kotva těžší než 15 kg je označena poznávacími znaky lodě.

• Přenosný hasicí přístroj (nad 15 metrů délky lodě podle m2 obytné plochy) a hasicí rouška (pokud je na plavidle zařízení s otevřeným ohněm)

Přenosné hasicí přístroje mají nejméně tyto parametry:

a) práškový 2,0 kg, s minimální hasicí schopností 8A, 34B, C,

b) CO2 2,0 kg, s minimální hasicí schopností 34B,

c) pěnový 2 litry náplně s minimální hasicí schopností 8A, 70B, 25F.

• 2x požární vědro s lanem nebo požární čerpadlo (lodě delší než 12 metrů)

• prostor pro záchranný ostrůvek nebo člun

• Lékárnička s vybavením odpovídajícím minimálně autolékárničce pro osobní automobily a instrukcemi k záchraně nebo oživování osob na plavidle

• Nádrž na odpadní vodu (pokud na lodi vznikají odpadní vody)

• Akumulátory vybavené odpojovačem (pokud jsou na lodi)

 

Poznámka: Uvedený přehled je pouze orientační a vždy je třeba čerpat z vyhlášek č. 334/2015 Sb. a č. 223/1995 Sb.